Mysen IF klubbhus blir leiet ut til forskjellige selskaper. Det er plass til  ca.70-80 stykker. Vi har bestikk og service til ca. 80.

Pris pr. leie.  Kveld  kr. 500.-

Helg    kr. 1800.-

Vask   kr. 550.- hvis det er ønskelig.

Minstealder for å leie klubbhuset er 24 år.

Dere kan ta kontakt med Eva på tlf. 91794122 for mer informasjon og bestilling.